Ogłoszenie o zamówieniu

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiar robót

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 22.08.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.08.2019. Wygasa 26.09.2019. Odsłon 37149, Wersja 1