Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego "Starodroże" w Kobiórze

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4a - opis robót
Załącznik nr 4b - projekt zagospodarowania
Załącznik nr 4c - przekroje charakterystyczne
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiar robót

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 22.08.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.08.2019. Wygasa 26.09.2019. Odsłon 37149, Wersja 1