Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiOR
Załącznik nr 6 - przedmiary
Załącznik nr 7 - harmonogram

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 26.09.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018. Wygasa 31.10.2018. Odsłon 28561, Wersja 1