Ogłoszenie o zamówieniu


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzrór umowy (załącznik do wzoru umowy)
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiOR
Załącznik nr 6 - przedmiar robót

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Janusz Mazur dnia 18.07.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.07.2019. Wygasa 29.08.2019. Odsłon 35857, Wersja 1