Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
   
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty Wykonawcy
  
Załącznik nr 2,3,5,6,7 do SIWZ
  
Załącznik nr 4 do SIWZ - OPZ
  
     Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz nieruchomości
 
Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór umowy


Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2019
Opublikowana przez Marcin Ryś dnia 30.07.2019. Wygasa 30.07.2020. Odsłon 35857, Wersja 1