Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną - część obejmująca fragment ciągu pieszo - rowerowego do ul. Plichtowickiej (I-wszy etap trasy rowerowej Kobiór - Tychy)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 6 - przedmiar
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 21.09.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.09.2018. Wygasa 26.10.2018. Odsłon 602, Wersja 1
Początek strony