Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej w Kobiórze

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne
Załącznik nr 6 - przedmiary robót
Załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo-finansowy

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 23.01.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2019. Wygasa 20.03.2019. Odsłon 33488, Wersja 1