Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz 1 - oferta

Formularz 2 - oswiadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia

Formularz 3 - oswiadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udzialu

Formularz 4 - informacja o grupie kapitałowej

Formularz 5 - wykaz dostaw

Załącznik 1 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik 2 do SIWZ - minimalne wymagania techniczno - użytkowe


Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2019
Opublikowana przez Marcin Ryś dnia 09.07.2019. Wygasa 30.07.2019. Odsłon 37006, Wersja 1