Ogłoszenie o zamówieniu

Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub "Senior+"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiOR
Załącznik nr 6 - przedmiary
Załącznik nr 7 - harmonogram

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 26.08.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.08.2019. Wygasa 23.09.2019. Odsłon 37149, Wersja 1