Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 23.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 30.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 26.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną - część obejmująca fragment ciągu pieszo - rowerowego do ul. Plichtowickiej (I-wszy etap trasy rowerowej Kobiór - Tychy)
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 21.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych - etap III
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 25.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych - ul. Przemysłowa w Kobiórze - odc. północny
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 19.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze  - Etap II
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 24.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych - etap II - informacja z otwarcia ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 14.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Kobiórze przy ul. Centralnej 57
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 07.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
"Przebudowa dróg gminnych" - na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 11.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze. Etap I - Budowa wiaty przystankowej.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 18.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 14.09.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w strefie ul. Tuwima
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 14.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości naterenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 17.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Docieplenie budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 18.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2017 Utworzono: 11.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 22.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 12.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 25.04.2017
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobióze (Zadanie 2 na odcinku pomiędzy ulicami Wspólną a Błękitną)
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 15.09.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2016 Utworzono: 04.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Przebudowa fragmentu ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku od skrzyżowania z ul. Kobiórską do ul. Wspólnej
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze pomiędzy DK-1 a DW-928
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2016 Utworzono: 06.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Przebudowa ul. Bartniczej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2015 Utworzono: 02.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2015 Utworzono: 25.06.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap II)
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2015 Utworzono: 27.03.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.03.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2015 Utworzono: 05.12.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze - budowa parkingu z jezdnią manewrową, chodnikami i zielenią oraz przebudowa istniejących zjazdów na drogę gminną.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 06.10.2014

aktualne... Początek strony