Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa II etapu ścieżki rowerowej relacji Kobiór - Tychy
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2019 Utworzono: 24.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego "Starodroże" w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2019 Utworzono: 22.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap III
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 14.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania OSP w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2019 Utworzono: 09.07.2019

archiwum... Początek strony