Budżet 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobior za 2017 rok

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na 31 grudzia 2017 r.

Bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Kobiór na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporzadzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian na funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 32 grudnia roku 2017

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności

 

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie od początku roku do dnia 30 września roku 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 września roku 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 września roku 2017

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy kobiór za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie wg stanu na 31 marca 2017 r.

 

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 marca 2017 r.

 

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na 31 marca 2017 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst do dnia 31 marca 2017 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jst wg stanu na 31 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR RG.0007.168.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok

 

Zarządzenie nr 105/IV/2016 Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok

 

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 22.06.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.07.2018. Wygasa -. Odsłon 2316
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony